enVigil FMS

 

Tesis İzleme Yazılımı

Tesis İzleme Yazılımımız otuz yılı aşkın bir süredir farmasötik tesislerde kullanılmaktadır ve 21 CFR bölüm 11'in elektronik kayıtlarla ilgili katı taleplerini karşılamaktadır. Yazılım, Microsoft Windows 10 Pro ve Windows 7 Pro işletim sistemlerinde çalışmakta ve çevresel sensörler ile parçacık sayma araçlarından toplanan sonuçların gerçek zamanlı bir veri tabanına gönderilmesine dayanır. Her modül rakipsiz güvenilirlik sunan tam bir yeterlilik prosedürüne tabi tutulmuştur.

Bu modüler yazılım yaklaşımı, az sayıdaki son derece işlevsel modülleri yapılandırarak belirli gereksinimlerin karşılanmasına izin verir. Bu, gereksiz komplikasyonları ortadan kaldırır, kalifikasyonu basitleştirir, maliyetleri kontrol eder ve gelecekteki genişlemeye izin verirken öğrenme eğrilerini azaltır.

Kayıtlı veriler ve alarm geçiş verileri günlük dosyalara güvenlice ikili biçimde kaydedilir. Günlük dosyaları tarihe göre hiyerarşik olarak düzenlenir ve otomatik olarak yerel veya site çapında bir sunucuda arşivlenir.

Sistemin kullanımı son derece kolaydır; genel bakış ekranı, izlenen odaların limitler dahilindeyken yeşil, alarm halindeyken kırmızı olduğu tesisin basitleştirilmiş kat planını gösterir.

İlgili odaya tıklamak, o odadaki parametrelerin sayısal değerleriyle birlikte, alarm durumlarına göre renk kodlu bir trend grafiğini gösterir. Grafiğin süresini, sadece bir düğmeyi tıklatarak seçersiniz veya fareyi grafik üzerinde sürükleyerek etkileşimli olarak yakınlaştırır veya kaydırırsınız.

Trend grafiği, güncel ve geçmiş verileri sorunsuz bir şekilde bütünleştirir ve takvim kontrolündeki tarihi seçerek tarihteki herhangi bir döneme atlayabilirsiniz.

Tek bir tıklama, seçilen süre boyunca uygun olmayan sapmalar hakkında ayrıntılı bilgi içeren kısa alarm raporları sunar. İkinci tıklama, seçilen verilerin zaman içindeki basit tablo raporlarını sunar.

Marka
PharmaGraph
Ürün Kategorisi
Havada Partikül Sayım Cihazları
Yazılım