1990 yılından beri temsilciliğini yaptığımız firmaların tamir, bakım, kalibrasyon, validasyon ve sistem uygunluk testleri firmamız bünyesinde uluslararası standartlara uygun olarak takip edilebilir şekilde yapılmaktadır. 

        Havada partikül sayım cihazları için ISO21501-4 standartlarına göre kalibrasyon hizmeti vermekteyiz. ISO21501-4 kalibrasyonu için kullanmakta olduğumuz standart cihazımızın her yıl kalibrasyonu bağımsız ve Dünya'da bu yetkiye sahip iki kuruluştan biri olan İsviçre Federal Metroloji Enstitüsü'nde (METAS) yapılmaktadır.

        Kurulduğumuz yıldan itibaren servis hizmetlerimizin ve bakım anlaşmalarımızın ücretleri kullanıcı çıkarlarına uygun olarak piyasanın altındadır.

Hizmet verdiğimiz markalar:

Klotz, MembraPure, Anatel, MetOne, HIAC, Orbisphere, Kanomax, Orum International, PBI International, Rheosense, Giles, Particle Metrix