1990 yılından beri temsilciliğini yaptığımız firmaların tamir, bakım, kalibrasyon, validasyon ve sistem uygunluk testleri firmamız bünyesinde uluslararası standartlara uygun olarak takip edilebilir şekilde yapılmaktadır. 

        Havada partikül sayım cihazları için ISO21501-4 standartlarına göre kalibrasyon hizmeti vermekteyiz. ISO21501-4 kalibrasyonu için kullanmakta olduğumuz standart cihazımızın her yıl kalibrasyonu bağımsız ve Dünya'da bu yetkiye sahip iki kuruluştan biri olan İsviçre Federal Metroloji Enstitüsü'nde (METAS) yapılmaktadır.

Hizmet verdiğimiz markalar:

Klotz, MembraPure, Anatel, MetOne, HIAC, Orbisphere, Kanomax, Orum International, PBI International, Rheosense, Giles, Particle Metrix