ATOTEST MÜŞTERİLERİNE;

  • Konusunu ve gerekliliklerini iyi yapan, bilen ve takip eden, en iyi şekilde sonuçlandıran uzman bir kuruluş olmayı,
  • Müşteri isteklerini göz önünde bulundurarak, kullanıcı uygulamalarına doğru çözümler üreterek, KALİTE / HIZ ve SÜREKLİLİĞİ korumayı,
  • Taahhüt ettiği işleri zamanında sorunsuz, maksimum verimlilikle yerine getirmeyi ve müşterinin bu hizmetten uzun süre en ekonomik koşullarda yararlanmasını sağlamayı,
  • İşlerini, kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sistemi esaslarına göre yürütmeyi ve sistemi sürekli geliştirmeyi,
  • Sürekli eğitim alarak ve aldığı eğitim ve tecrübeleri kullanıcılara aktararak, müşteri ile beraber bilinçlenmeyi,
  • Ticari ahlak kurallarından sapmadan büyümeyi,

TAAHHÜT ETMEKTEDİR.