Topas'tan Bipolar Elektrostatik Aerosol Nötrleştirici EAN 581, ISO 11155-1 ve DIN 71460-1'de istendiği gibi test tozları ve diğer aerosoller üzerindeki yük dağılımını sağlar. Yük dengesi, pozitif ve negatif iyonların kesin bir şekilde karıştırılmasıyla kontrol edilebilir.

Parçacıkların, özellikle de katı olanların mekanik etkileşimi, istenmeyen seviyelerde elektrostatik yüklenmeye neden olabilir. Test tozları, örneğin siklonlar, filtreler veya çarpma tertibatları gibi aerosol ayırma teknikleri değerlendirilirken yüksek derecede tekrarlanabilirlik ile üretilmelidir. Karşılaştırılabilir sonuçlar sadece kontrollü ve benzer şarj seviyelerinde elde edilebilir.

Marka
Topas
Ürün Kategorisi
Filtre Test Cihazları
Validasyon