Üretim aşamasında valide edilen ve dağıtım ve ölçüm için gerekli tüm öğeleri (pompa, ısıtıcı, soğutucu, TOC, iletkenlik, sertlik ölçüm ) gibi üzerinde barındıran ve kuruluma hazır sevk edilen dağıtım sistemidir.

Marka
BWT
Ürün Kategorisi
Enjektable ve Saf Su Üretim Sistemleri
Soğuk Su Enjektable Üretim