aquasense, aqu@sense, BWT GmbH

BWT AQU@Sense MB, steril sulardaki bakterilerin sürekli izlenmesi için özel olarak üretilmiş, otomatik bir akış sitometresidir. BWT AQU@Sense MB, su sistemini sürekli olarak izler ve gele-neksel petri (besiyeri) sayımını destekleyerek, proses kontrolü güvenirliliğini artırır. .
BWT AQU@Sense MB, sürekli sarf olan petri ile yapılan analizleri ortadan kaldıracak ve maa-liyeti düşürecektir. Ve bu ölçümler; USP veya Ph. Eur. 5.1.6.’ a uygun sonuçlar verimektedir. Gerekli tüm kimyasallar güvenli bir şekilde kapatılmış yeniden doldurulabilen bir kartuştadır. Ölçülen numune ve kullanılan tüm kimyasallar kartuşa geri gönderilir ve suyun kirlenme riskini ortadan kaldırır.

Sonuç alma süresi sadece 20 dakikadır. Ve Ölçüm aralığı 30 dakikadan 6 saate kadar manuel olarak ayarlanabilir veya BWT su üretecinin PLC’si tarafından otomatik olarak kontrol edilebilir.

Cihaz için hazırlamış olduğumuz sunumu sitemizin "Kurumsal" sekmesindeki "İndirilebilir Belgeler" kısmında bulabilirsiniz.